Jak wysłać pracownika za granicę?

Delegacja za granicę - jak wysłać pracownika

Coraz częściej polskie firmy stają przed koniecznością oddelegowania swojego pracownika do pracy za granicą. Niestety często mylone jest to z wyjazdem służbowym. Tymczasem są to dwie różne sprawy. Warto zatem wiedzieć, jak w sposób prawidłowy oddelegować pracownika.

W pierwszej kolejności wiedzieć trzeba, że oddelegowanie pracownika do pracy za granicę a zagraniczna podróż służbowa to dwie zupełnie inne sprawy. Przede delegowanie pracowników rozumień należy przejściowe wykonywanie przez tych pracowników swojej pracy poza stałym miejscem jej wykonywania, które określone jest w umowie. Tymczasem w przypadku podróży służbowej mowa jest o tymczasowej i krótkotrwałej delegacji. Innymi słowy, podróż służbowa w przeciwieństwie do oddelegowania jest czymś incydentalnym.

Delegowanie pracownika za granicę zawsze wiąże się z dokonaniem odpowiednim zmian w umowie o pracę. Przede wszystkim zmieniony musi być zapis o miejscu wykonywania pracy. Dodatkowo istotne mogą być zmiany dotyczące choćby waluty, w jakiej pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie. Czasem określane są także warunki pokrycia kosztów przejazdu pracownika. Delegując pracownika za granicę pracodawca musi pamiętać o tym, iż stosowane względem pracownika muszą być polskie przepisy prawa pracy. Oznacza to, że pracownikowi należą się takie same prawa jakby pracował na terenie Polski. Jednak co ważne, oddelegowanemu pracownikowi należą się także takie same prawa, jak pracownikom kraju, w którym pracuje.

Wszystkie aspekty dotyczące delegowania pracowników za granicę dokładnie ujmuje dyrektywa o delegowaniu. Każdy pracodawca przed podjęciem decyzji o delegowaniu pracownika powinien się z nią bardzo dokładnie zapoznać. Dzięki temu będzie mieć pewność, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem. Zarówno z prawem polskim, jak i prawem kraju, do którego pracownik został delegowany. Ma to bardzo ważne znaczenie choćby w kontekście podatkowym oraz w kontekście ubezpieczenia pracownika. Delegowanie niezgodne z przepisami może wiązać się z bardzo przykrymi konsekwencjami.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *