Jak wygląda praca opiekunki?

Nie ulega wątpliwości, że starość nie jest prosta. Ani dla osób starszych ani dla bliskich, którzy takimi osobami muszą się zająć. Bardzo wiele starszych osób wymaga opieki praktycznie całodobowej. Jak pogodzić to z pracą zawodową, nierzadko mieszkaniem w innym mieście niż nasz rodzic czy dziadek? Nie ma na to łatwego rozwiązania, ale coraz więcej osób Czytaj więcej